Kodumasinate müük - e-poe üldtingimused
 1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

  1.1 Käesolev Oolberg ja Ko kodumasinad e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.oolberg.ee asuva Oolberg ja Ko e-poe (edaspidi Oolberg ja Ko kodumasinad) haldaja, kelleks on Oolberg ja Ko Oü (registrikood 11035987, asukoht Vainu 9, Paide 72713, tel 38 50010, e-post oolberg.koumasinad@gmail.com  edaspidi Müüja), ja Oolberg ja Ko kodumasinad kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Oolberg ja Ko kodumasinad kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid ja üldtingimusi .

   1.2 Oolberg ja Ko kodumasinate teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Oolberg ja Ko kodumasinates müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes.

   1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

   1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Oolberg ja Ko kodumasinad kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

   

 2. Ostu-müügitehingu pooled

  2.1 Müüja on Oolberg ja Ko Oü (registrikood 11035987, asukoht Vainu 9, Paide 72713, tel 38 50010, e-post oolberg.kodumasinad@gmail.com

   2.2 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

  2.3 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

   

 3.  Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

  3.1 Kõikide Oolberg ja Ko kodumasinad müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

   3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu).  Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis  on Transpordikulu suuruseks kulleriga 28€ , sõltub ostetava Kauba kogusest, kaalust , suurusest. Suuremõõtmelise ja raske kaaluga  kauba transpordi puhul peab klient arvestama abijõu vajadusega. ( transport teostatakse nö. "ukseni" ).

  Juhul kui Teie poolt tellimise tegemisel esitatud sihtkohale juurdepääs eeldab eriluba või on eraldi tasustatud, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada Oü Oolberg ja KO-d.

  Sellisel juhul on Oü Oolberg ja KO-l õigus küsida kõrgemat transpordihinda, leppides selle suuruse eelnevalt Ostjaga kokku..

  Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.

 

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.8., 4.9. või 4.10. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.11. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

 

3.4 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Oolberg ja Ko kodumasinad pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
 

3.5 Ostja peab Oolberg ja Ko kodumasinad kasutades arvestama, et Oolberg ja Ko kodumasinad Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud („Otsas“). Viimasel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus ostu-müügitehingust Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda ning Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

 

3.6 Samuti peab Ostja Oolberg ja Ko kodumasinad kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole Oolberg ja Ko kodumasinad e-kirja teel saadetava päringu aadressile oolberg.kodumasinad@gmail.com või helistades telefoninumbrile 38 50010 või tulles kohale Oolberg ja Ko kodumasinad Vainu 9. Paide

 4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt Oolberg ja Ko kodumasinad välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt soovitud kaup asetada ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba all asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2 Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks vajutama nupule paremal üleval servas tähisega "Ostukorv". Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada.

 4.3 Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

 4.4 Kui Ostja on tema poolt ostetavd Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida lingile „Alusta tellimist“.

 4.5 Tellimuse esitamisel peab Ostja vormistama oma tellimuse, täites ära ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi). Olles valinud makseviisiks Tingimuste p-s 4.7.2. "Tühistatud", või punktis 4.7.3Svea Finance järelmaks ,peab Ostja tutvuma järelmaksu andja tingimustega ja täitma ära ka Svea Finance AS-i saadetava järelmaksu taotluse ankeedi. Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeete täites avaldama Oolberg ja Ko kodumasinad ja Svea Finance AS-ile vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh kauba sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest.

Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud www.oolberg.ee kasutajatingimustega ja nõustun neid täitma“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need .

 4.6 Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Oolberg ja Ko kodumasinad sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Oolberg ja Ko kodumasinad kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

4.7 Pärast tellimuse esitamist peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Ostja klikkima nupul „Kinnita tellimus ning alusta maksmist “. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.7.1 Internetipanga kaudu (nupp „Pangalink“), valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;

4.7.2 "Tühistatud"

4.7.3 Svea Finance AS  (edaspidi Svea Järelmaks) poolt pakutava järelmaksuga (nupp Svea Järelmaks)

4.7.4 ülekandega muul Teile sobival viisil .

4.8 Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega tuleb Ostjal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Pangalingi“ (Tingimuste p 4.7.1.),valida internetipank mille kaudu soovitakse maksta , misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta.

4.9 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „ülekanne“ (Tingimuste p 4.7.4.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida lingile „Kinnita tellimus ning alusta maksmist“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil ise tasuma.

4.10 Kui Ostja on makseviisiks valinud  "Svea Järelmaks "(Tingimuste p 4.7.3) peab ta pärast tellimuse ja järelmaksu taotluse ankeedi täitmist järgima Oolberg ja Ko kodumasinad internetikeskkonnas toodud juhiseid , milles on toodud järelmaksuga sõlmitava ostu-müügitehingu täpsemad tingimused.

4.11 Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.9. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.10. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole või kui "Svea  Järelmaksuga ostetud Kauba hind on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse.

4.12. Kui Ostja soovib osta Kaupa mida antud hetkel laos ei ole ja mis tuleb Tellida siis Oü Oolberg ja KO -l on õigus Ostjalt küsida ettemaksu 50 % kauba hinnast. ülejäänud 50 % tasumisele kuuluvast summast tuleb tasuda 3 päeva jooksul arvates hetkest , kui Ostjat on teavitatud elektronposti teel valmisolekust Kauba kohale-toimetamiseks.

4.13 Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.


5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.11. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta üldjuhul 3-7 tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00. Tellimisel Kaup(adel) võib tarneaeg ulatuda 2-5 nädalani, erimudelite puhul 8-10 nädalani. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Ostjale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.

5.3 Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.11. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.
 

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
 

5.6 Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist on Ostjal tungivalt soovitatav Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile oolberg.kodumasinad@gmail.com või Müüja telefonile 3850010 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.
 

5.7 Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.7.
 

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.11. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.
 

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu.
 

6.3 Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1 asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2 asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3 asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.3.4 ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv trükis;

6.3.5 audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.
 

6.4 Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.
 

6.5 Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema kasutamata, puhas , originaalpakendis ja komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.


  6.6 Toote tagastamisel ei kompenseerita ostetud toote saatekulusid , välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule (vale või defektiga toode).

Toote tagastus toimub Oü Oolberg ja KO poolt valitud viisil ja ajal, leppides selles eelnevalt kokku Ostjaga.
 

6.7 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 

6.8 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Oolberg ja KO kodumasinad pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikuluga.
 

6.9 Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 

7. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul .

7.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.
 

7.2 Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.
 

7.3 Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.
 

7.4 Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
 

8. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Oolberg ja Ko koduleheküljel www.oolberg.ee Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
 

8.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 

8.3 Ostja ja Müüja vahel Oolberg ja KO Kodumasinad kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.